Hỏi & Đáp

Tài liệu miễn phí

Tham khảo ý kiến

Những vấn đề khó khăn khi tiếp cận dịch vụ đào tạo & tư vấn trên internet
Theo bạn Kỹ năng mềm nào cần thiết cho công việc
Thống kê web

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay143
mod_vvisit_counterHôm qua89
mod_vvisit_counterTuần này232
mod_vvisit_counterTuần trước1346
mod_vvisit_counterTháng này5228
mod_vvisit_counterTháng trước5997
mod_vvisit_counterTất cả21305821

Hiện có: 12 khách online

ISO 27000

Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin đầu tiên áp dụng được ban hành bởi viện Tiêu Chuẩn Anh Quốc (BSI) với 2 phần chính:

Phần 1: là tiêu chuẩn BS 7799-1 là các quy tắc thực hành an ninh thông tin ban hành năm 1995, sửa đổi lần 1 vào năm 1999. Tiêu chuẩn này được phát triển thành Tiêu chuẩn Quốc tế mã hiệu ISO/ IEC 17799: 2000 và phát triển vào tháng 6/ 2005 thành tiêu chuẩn ISO/ IEC 17799: 2005. Đến tháng 11 Tiêu chuẩn này được sửa đổi thành ISO/IEC 27002: 2005: Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an ninh - Quy tắc thực hành quản lý an ninh thông tin(Information technology – Security techniques – Code of practice for infomation security management).

Nội dung ISO/IEC 17799:2005 nay là tiêu chuẩn ISO 27002:2005 bao gồm 134 biện pháp cho an ninh thông tin và được chia thành 11 nhóm mục tiêu như sau:

· Chính sách an ninh thông tin (Information security policy): chỉ thị và hướng dẫn về an ninh thông tin

· Tổ chức an ninh thông tin (Organization of information security): tổ chức biện pháp an ninh và qui trình quản lý.

· Quản lý tài sản (Asset management): trách nhiệm và phân loại giá trị thông tin

· An ninh tài nguyên con người (Human resource security) : bảo đảm an ninh

· An ninh vật lý và môi trường (Physical and environmental security)

· Quản lý vận hành và trao đổi thông tin (Communications and operations management)

· Kiểm soát truy cập (Access control)

· Thu nhận, phát triển và bảo quản các hệ thống thông tin (Information systems acquisition, development and maintenance)

· Quản lý sự cố mất an ninh thông tin (Information security incident management)

· Quản lý duy trì khả năng tồn tại của doanh nghiệp (Business continuity management)

· Tuân thủ các quy định pháp luật (Compliance)

Phần 2: là tiêu chuẩn BS 7799-2 ban hành năm 1998 và được sửa đổi vào năm 1999 và được BSI tiếp tục điều chỉnh năm 2002 thành tiêu chuẩn BS 7799-2: 2002. Đến tháng 10/ 2005, tiêu chuẩn này được phát triển thành Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/ IEC 27001: 2005: Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an ninh thông(Information technology – Information Security Management System)

Tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001: 2005 quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý an ninh thông tin và tương tự như ISO 9001 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản quản lý và có thể được cấp giấy chứng nhận.

Tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001: 2005 tương tự như ISO 9001 có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực, không phân biệt quy mô, phạm vi áp dụng để hướng tới một Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin một cách hiệu quả, đảm bảo an ninh thông tin phù hợp và đầy đủ để bảo vệ các tài sản thông tin và đem lại sự tin tưởng của các bên liên quan như đối tác, khách hàng…

Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/ IEC 27000 Hệ thống quản lý an ninh thông tin

Bên cạnh tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001: 2005 và ISO/IEC 27002: 2005 , Những tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an ninh thông tin đã được viện BSI cùng với tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế biên soạn và ban hành nhằm hổ trợ các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực, mọi quy mô, để áp dụng và vận hành hệ thống Quản lý An ninh Thông tin một cách hiệu quả. Bao gồm các tiêu chuẩn sau:

ISO/IEC 27000: 2009: Ban hành ngày năm 2009, tiêu đề “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Hệ thống quản lý an ninh thông tin - Tổng quan và từ vựng(Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary.) - những định nghĩa của các điều khoản được sử dụng, thuật ngữ sử dụng trong Tiêu chuẩn ISO 27001.

ISO/ IEC 27001: 2005 ban hành năm 2005 “Công nghệ thông tin – Các phương pháp bảo mật – Hệ thống quản lý an ninh thông tin – Các yêu cầu” (“Information Technology – Security techniques – Information security management system – Requirements”) - những yêu cầu của hệ thống Quản lý An ninh Thông tin phù hợp với những tổ chức cần chứng minh khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng và luật định.

ISO/IEC 27002:2005 ban hành ngày 15/06/2005 – “ Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an ninh - Quy tắc thực hành quản lý an ninh thông tin” (Information technology – Security techniques – Code of practice for infomation security management)

ISO/IEC 27003: 2010 – “Công nghệ thông tin- Kỹ thuật an ninh- Hướng dẫn thực hiện Hệ thống quản lý an ninh thông tin(ISMS)” ( Information technology — Security techniques — Information security management system implementation guidance)

ISO/IEC 27004:2009 Công nghệ thông tin- Kỹ thuật an ninh- đo lường quản lý an ninh thông tin” (Information technology — Security techniques ― Information security management – Measurement)

ISO/IEC 27005:2008 ban hành năm 2008 “Công nghệ thông tin- Kỹ thuật an ninh- quản lý rủi ro an ninh thông tin”(Information technology — Security techniques — Information security risk management)

- Để áp dụng ISO / IEC 27005:2008 cần phải có Kiến thức về, khái niệm các mô hình, quy trình, thuật ngữ mô tả trong ISO / IEC 27001 và ISO / IEC 27002

- ISO / IEC 27005:2008 được áp dụng cho tất cả các loại của các tổ chức (ví dụ như các doanh nghiệp thương mại, các cơ quan chính phủ, phi lợi nhuận tổ chức) mà có ý định để quản lý rủi ro có thể thỏa hiệp bảo mật thông tin của tổ chức. "

ISO/IEC 27006:2007 Ban hành 2007 – Tiêu đề : “Công nghệ thông tin- Kỹ thuật an ninh- yêu cầu đối với công nhận của các tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống an ninh thông tin”(Information technology — Security techniques — Requirements for the accreditation of bodies providing audit and certification of information security management systems).

ISO/IEC 27007 –Đang dự thảo. Tiêu đề dự thảo : “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Hướng dẫn đánh giá bảo mật hệ thống thông tin quản lý (FCD)(Information technology— Security techniques —Guidelines for information security management systems auditing (FCD)ISO/IEC TR 27008 – Hiện đang dự thảo. Tiêu đề dự thảo “Công nghệ thông tin - Bảo mật kỹ thuật - Hướng dẫn chuyên gia đánh giá kiểm soát hệ thống an ninh thông tin” (Information technology — Security techniques — Guidelines for auditors on information security management systems controls)

ISO/IEC 27010 – Hiện đang dự thảo. Tiêu đề dự thảo: ‘Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - an ninh thông tin quản lý cho truyền thông liên ngành và liên tổ chức(Information technology — Security techniques — Information security management for intersector and inter-organisational communications)

ISO/IEC 27011: 2008 ban hành 2008, tiêu đề “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Hướng dẫn quản lý an ninh thông tin cho các tổ chức viễn thông dựa trên tiêu chuẩn ISO / IEC 27002 (Information technology — Security techniques — Information security management guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002)

ISO/IEC 27013 – Hiện đang dự thảo. Tiêu đề dự thảo: “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Hướng dẫn quản lý an ninh thông tin - Hướng dẫn thực hiện tích hợp áp dụng tiêu chuẩn ISO / IEC 20000-1 và ISO / IEC 27001” (Information technology — Security techniques — Guideline on the integrated implementation of ISO/IEC 20000-1 and ISO/IEC 27001)

ISO/IEC 27031: 2011: ban hành năm 2011, Tiêu đề: “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh- Hướng dẫn liên tục kinh doanh hướng về công nghệ thông tin và truyền thông” (Information technology — Security techniques — Guidelines for information and communications technology readiness for business continuity )

ISO/IEC 27032 Hiện đang dự thảo. Tiêu đề dự thảo: “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh–Hướng dẫn về an ninh mạng”(.Information technology — Security techniques — Guidelines for cybersecurity )

ISO/IEC 27033: Hiện đang dự thảo 2 phần, –“Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - an ninh mạng”(Information technology — Security techniques — Network security ) sẽ thay thế Tiêu chuẩn ISO/IEC 18028 về an ninh mạng IT. Chia làm 2 phần:

o Phần 1- ISO / IEC 27033-1:2009: đã ban hành năm 2009 tiêu đề “tổng quan về bảo mật mạng và các khái niệm”( network security overview and concepts)

o Phần 2: ISO / IEC 27033-2 : Hiện đang đự thảo, tiêu đề dự thảo “Hướng dẫn thiết kế và thực hiện an ninh mạng”(Guidelines for the design and implementation of network security )

o Phần 3: ISO / IEC 27033-3 : Hiện đang đự thảo, tiêu đề dự thảo “tham khảo các kịch bản mạng - mối đe dọa, công nghệ thiết kế và vấn đề kiểm soát”(Reference networking scenarios - threats, design techniques and control issues)

o Phần 4: ISO / IEC 27033-4: Hiện đang đự thảo, tiêu đề dự thảo “Bảo mật thông tin liên lạc giữa các mạng bằng cách sử dụng các cổng an ninh - mối đe dọa, công nghệ thiết kế và vấn đề kiểm soát (Securing communications between networks using security gateways -- threats, design techniques and control issues)

o Phần 5: ISO / IEC 27033-5: Hiện đang đự thảo, tiêu đề dự thảo “Bảo mật mạng riêng ảo - mối đe dọa, công nghệ thiết kế và vấn đề kiểm soát”(Securing Virtual Private Networks -- threats, design techniques and control issues )

o Phần 6: ISO / IEC 27033-6: Hiện đang đự thảo, tiêu đề dự thảo. Mục tiêu: "để xác định những rủi ro cụ thể, thiết kế kỹ thuật và các vấn đề kiểm soát để bảo vệ và phát thanh mạng không dây

o Phần 7: ISO / IEC 27033-7 :Hiện đang đự thảo, tiêu đề dự thảo.Hướng dẫn bảo mật mạng không dây - Các rủi ro, các kỹ thuật thiết kế và vấn đề kiểm soát “Guidelines for securing wireless networking -- Risks, design techniques and control issues”

o Phần 8: ISO / IEC 27033-8 :Hiện đang đự thảo, tiêu đề dự thảo."Hướng dẫn bảo đảm an ninh - Những rủi ro, các công nghệ thiết kế và vấn đề kiểm soát (Guidelines for securing Risks, design techniques and control issues (possible additional parts)

ISO/IEC 27034 - Hiện đang dự thảo. Tiêu đề dự thảo “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh– an ninh ứng dụng”.(Information technology — Security techniques — Application security )

ISO/IEC 27035 – Hiện đang dự thảo. Tiêu đề dự thảo “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh-Quản lý xử cố an ninh thông tin”( Information technology — Security techniques — Information security incident management)sẽ thay thế ISO TR 18044 về quản lý sự cố an ninh

ISO/IEC 27036 Hiện đang dự thảo. Tiêu đề dự thảo “Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh-Bảo mật Thông tin cho các mối quan hệ nhà cung cấp”(IT Security — Security techniques — Information security for supplier relationships

ISO 27799:2008: ban hành 2008, “Thông tin y tế - Quản lý an ninh thông tin trong y tế sử dụng tiêu chuẩn ISO / IEC 27002” (Health informatics — Information security management in health using ISO/IEC 27002)

VTC

Language


Tìm kiếm thông tin

Hỗ trợ online

Telephone number of EFC Việt Nam (028) 38 95 96 95
Telephone number of EFC Việt Nam 09 13 52 58 79

Tin tức khách hàng

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertise here !

Liên hệ chúng tôi

  • EFC: 03 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q. 1, T.p HCM., Việt Nam
  • Tel : (028) 38 95 96 95 (3 lines)
  • Fax : (028) 38 95 93 94
  • Hotline: 09 13 52 58 79
  • Email: info@efcvietnam.com
  • Gửi thông điệp liên hệ

FOLLOW US ON

Consult on trust