Hỏi & Đáp

Tài liệu miễn phí

Tham khảo ý kiến

Những vấn đề khó khăn khi tiếp cận dịch vụ đào tạo & tư vấn trên internet
Theo bạn Kỹ năng mềm nào cần thiết cho công việc
Thống kê web

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay98
mod_vvisit_counterHôm qua89
mod_vvisit_counterTuần này187
mod_vvisit_counterTuần trước1346
mod_vvisit_counterTháng này5183
mod_vvisit_counterTháng trước5997
mod_vvisit_counterTất cả21305776

Hiện có: 15 khách online

ISO 26000 : 2010

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 26000:2010 - Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội – đưa ra một hướng dẫn hài hòa, và mang tính toàn cầu cho các tổ chức tư nhân và tổ chức công cộng ở tất cả các loại hình dựa trên sự đồng thuận quốc tế giữa các chuyên gia thuộc các nhóm ngành chính, đồng thời cũng khuyến khích việc thực hành cao nhất trách nhiệm xã hội một cách rộng khắp.

Tiêu chuẩn ISO 26000 không những bổ sung giá trị cho công việc hiện tại về trách nhiệm xã hội mà còn mở rộng sự hiểu biết và thực thi trách nhiệm xã hội bằng cách:

+ Phát triển sự đồng thuận mang tính quốc tế về Trách nhiệm xã hội là gì và Trách nhiệm xã hội cho biết các tổ chức cần phải làm gì;

+ Đưa ra hướng dẫn về việc chuyển tải những nguyên tắc thành hành động có hiệu quả;

+ Điều chỉnh những thực hành tốt nhất đã thực hiện và phổ biến thông tin rộng khắp vì lợi ích của cộng đồng quốc tế

* Vậy ISO 26000 là gì?

ISO 26000 là một Tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (gọi tắt là ISO) đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Nó sẽ được áp dụng cho các tổ chức ở mọi loại hình, cả ở lĩnh vực công cộng lẫn tư nhân, tại các nước phát triển và đang phát triển, cũng như các nền kinh tế chuyển đổi. Nó sẽ hỗ trợ họ trong nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội theo yêu cầu ngày càng tăng của xã hội.

ISO 26000 bao gồm hướng dẫn tự nguyện, không có các yêu cầu, và do đó nó không được sử dụng như một tiêu chuẩn chứng nhận giống như tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2008.

* Tại sao ISO 26000 lại quan trọng như thế?

Hoạt động kinh doanh bền vững của các tổ chức có nghĩa không chỉ là việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà còn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, vừa đảm bảo không gây nguy hại đến môi trường, mà hoạt động dựa trên trách nhiệm với xã hội.

Áp lực phải thực hiện như vậy xuất phát từ khách hàng, người tiêu dùng, các chính phủ, các hiệp hội và công chúng một cách rộng khắp. Đồng thời, những nhà lãnh đạo có tầm nhìn của các tổ chức nhận thấy rằng thành công lâu dài phải được xây dựng dựa trên những hoạt động kinh doanh đáng tin cậy và ngăn ngừa các hành vi như gian lận về kế toán và bóc lột lao động.

Mặt khác, đã có một số những tuyên bố về nguyên tắc ở mức độ cao liên quan đến Trách nhiệm xã hội, cũng như những chương trình và sáng kiến cá nhân về Trách nhiệm xã hội. Thách thức đặt ra là làm thế nào để đưa những nguyên tắc đó trở thành hành động và làm cách nào để thực hiện Trách nhiệm xã hội một cách có hiệu quả khi mà việc hiểu rõ “Trách nhiệm xã hội là gì” vẫn còn có nhiều khái niệm khác nhau. Hơn nữa, những sáng kiến trước đây có xu hướng tập trung vào khái niệm “trách nhiệm xã hội đoàn thể”, trong khi Tiêu chuẩn ISO 26000 sẽ đưa ra hướng dẫn về Trách nhiệm xã hội không chỉ cho các tổ chức kinh doanh, mà còn cho cả các tổ chức thuộc lĩnh vực công cộng ở mọi loại hình.

ISO 26000 chắt lọc sự hiểu biết có liên quan mang tính toàn cầu về trách nhiệm xã hội là gì và các tổ chức cần làm gì để thực hiện trách nhiệm xã hội.

* ISO 26000 sẽ giúp các tổ chức như thế nào?

ISO 26000 sẽ giúp các loại hình tổ chức – không phân biệt qui mô, hoạt động hay vị trí – thực hiện trách nhiệm xã hội bằng việc đưa ra hướng dẫn về:

+ Khái niệm, điều kiện và điều khoản liên quan đến trách nhiệm xã hội;

+ Nền tảng, xu hướng và đặc điểm của trách nhiệm xã hội;

+ Các nguyên tắc và thực hành liên quan đến trách nhiệm xã hội;

+ Các đối tượng và vấn đề cốt lõi liên quan đến trách nhiệm xã hội;

+ Tích hợp, thực hiện và thúc đẩy cách hành xử trách nhiệm xã hội thông qua tổ chức và các chính sách cũng như hoạt động của tổ chức trong phạm vi ảnh hưởng của nó;

+ Xác định và lôi cuốn sự tham gia của các bên liên quan;

+ Thông tin những cam kết, việc thực hiện và thông tin khác liên quan đến trách nhiệm xã hội.

* ISO 26000 bao hàm những gì?

Nội dung của ISO 26000 được cấu trúc như sau:

• Lời mở đầu

• Giới thiệu

• 1 Phạm vi

• 2 Điều khoản

• 3 Hiểu biết về trách nhiệm xã hội

• 4 Các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội

• 5 Nhận biết về trách nhiệm xã hội và việc tham gia của các bên liên quan

• 6 Hướng dẫn về các đối tượng chính của trách nhiệm xã hội

• 7 Hướng dẫn về việc tích hợp trách nhiệm xã hội thông qua một tổ chức

• Phụ lục A – Các ví dụ về những sáng kiến và công cụ mang tính tự nguyện về trách nhiệm xã hội

• Phụ lục B – Các khái niệm viết tắt

• Tài liệu tham khảo

Hướng dẫn tại những phần này nhằm làm rõ và dễ hiểu – kể cả đối với những người không có chuyên môn – cũng như nhằm mục tiêu và ứng dụng cho tất cả các loại hình tổ chức, từ doanh nghiệp lớn cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức công cộng cũng như các tổ chức của chính phủ.

* ISO 26000 liên quan công việc hiện tại như thế nào?

Hướng dẫn trong Tiêu chuẩn ISO 26000 đưa ra việc thực hành tối ưu nhất được phát triển từ những sáng kiến về trách nhiệm xã hội của cả khu vực công cộng và tư nhân. Nó phù hợp với và bổ sung những công bố và công ước có liên quan của Liên Hợp Quốc và các thể chế của nó, đặc biệt là Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cơ quan mà ISO đã ký một bản ghi nhớ về sự hiểu biết (gọi tắt là MoU) để đảm bảo tính nhất quán với tiêu chuẩn lao động của ILO. ISO cũng đã ký Bản ghi nhớ về sự hiểu biết với Văn phòng hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc (UNGCO) và với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhằm tăng cường sự hợp tác của họ vào việc phát triển Tiêu chuẩn ISO 26000.

* ISO 26000 sẽ đạt được gì?

ISO 26000 sẽ tích hợp vấn đề cốt lõi mang tính quốc tế về trách nhiệm xã hội – nó có nghĩa là gì, tổ chức cần vạch ra những vấn đề gì nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội, và việc thực hành tốt nhất là gì để thực hiện trách nhiệm xã hội. ISO 26000 sẽ là công cụ về trách nhiệm xã hội mạnh nhất hỗ trợ các tổ chức đi từ ý tưởng tốt đến hành động tốt.

* Ai sẽ phát triển tiêu chuẩn ISO 26000?

Các thành viên của nhóm làm việc của ISO về trách nhiệm xã hội (gọi tắt là ISO / WG SR) là lớn nhất và rộng rãi nhất dựa trên tính đại diện của các bên liên quan thuộc bất kỳ nhóm đơn lẻ nào được hình thành để phát triển một tiêu chuẩn ISO.

Sáu nhóm liên quan chính đại điện cho: ngành công nghiệp; chính phủ; lao động; người tiêu dùng; tổ chức phi chính phủ; dịch vụ, hỗ trợ, nghiên cứu và lĩnh vực khác, cũng như số lượng người tham gia dựa trên yếu tố địa lý và giới tính.

Dưới sự lãnh đạo liên hợp của 2 thành viên của ISO là Bra-xin (Hiệp hội tiêu chuẩn kỹ thuật Bra-xin - ABNT) và Thụy Điển (Viện tiêu chuẩn Thụy Điển - SIS), đã xây dựng nên đội ngũ chuyên gia từ các thành viên của ISO (cơ quan tiêu chuẩn quốc gia – NSBs) và từ các tổ chức liên lạc (các hiệp hội đại diện cho thương mại, người tiêu dùng hoặc người lao động, hoặc tổ chức liên chính phủ hay tổ chức phi chính phủ). Số lượng thành viên được giới hạn tối đa là 6 chuyên gia cho mỗi cơ quan tiêu chuẩn quốc gia và hai chuyên gia cho mỗi tổ chức liên lạc.

Tháng 7 năm 2010, thành viên của ISO/WG SR đã có 450 chuyên gia và 210 quan sát viên từ 99 quốc gia thành viên của ISO và 42 tổ chức liên lạc.

* Tham gia

Các nước tham gia: Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của 83 nước thành viên ISO đã cử các chuyên gia tham gia, trong đó có các chuyên gia thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Việt Nam.

Nước quan sát viên gồm 16 quốc gia thành viên ISO chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của nhóm làm việc ISO/WG SR.

Tổ chức liên lạc: 42 tổ chức liên lạc đã liên hệ với nhóm làm việc nhóm làm việc ISO/WG SR và cử chuyên gia tham gia với nhóm làm việc này.

* Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

Ngoài các thông tin nêu trên, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về Tiêu chuẩn ISO 26000 tại địa chỉ: www.iso.org/sr_archives

CCTC BG - Phòng TBT sưu tầm và dịch

Language


Tìm kiếm thông tin

Hỗ trợ online

Telephone number of EFC Việt Nam (028) 38 95 96 95
Telephone number of EFC Việt Nam 09 13 52 58 79

Tin tức khách hàng

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertise here !

Liên hệ chúng tôi

  • EFC: 03 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q. 1, T.p HCM., Việt Nam
  • Tel : (028) 38 95 96 95 (3 lines)
  • Fax : (028) 38 95 93 94
  • Hotline: 09 13 52 58 79
  • Email: info@efcvietnam.com
  • Gửi thông điệp liên hệ

FOLLOW US ON

Consult on trust