Năng lực quá trình

-    CP   : Chỉ số tiềm năng

-    CPU : Chỉ số năng lực quá trình trên

-    CPL  : Chỉ số năng lực quá trình dưới

-    k      : Chỉ số tập trung trung tâm của quá trình

-    CPK  : Chỉ số năng lực của quá trình

Quá trình gọi là có năng lực khi 6σ trùng với độ rộng giới hạn kỹ thuật

Có 3 trường hợp làm  cho qúa trình không có năng lực :

-     Quá trình không ổn định

-     Quá trình quá gần với một giới hạn kỹ thuật

-     Độ phân tán của quá trình tăng cao quá mức

Quá trình không có năng lực

Quá trình có năng lực

Chỉ số tiềm năng của quá trình CP :

Phương pháp đơn giản để đánh giá tiềm năng là sự liên hệ giữa :

Độ rộng thực tế của quá trình = 6σ với

Độ rộng cho phép của quá trình = USL – LSL (giới hạn kỹ thuật)

CP = (Độ rộng cho phép của quá trình) / (Độ rộng thực của quá trình) = (USL – LSL) / 6σ

Đánh giá:

CP = 1 - Quá trình đủ năng lực

CP > 1 - Quá trình dư năng lực

CP < 1- Quá trình không đủ năng lực

Xem thêm ví dụ áp dụng tính CPK trên tài liệu miễm phí từ EFC

Language


Tìm kiếm thông tin

Hỗ trợ online

Telephone number of EFC Việt Nam (028) 38 95 96 95
Telephone number of EFC Việt Nam 09 13 52 58 79

Tin tức khách hàng

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Liên hệ chúng tôi

  • EFC: 03 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q. 1, T.p HCM., Việt Nam
  • Tel : (028) 38 95 96 95 (3 lines)
  • Fax : (028) 38 95 93 94
  • Hotline: 09 13 52 58 79
  • Email: info@efcvietnam.com
  • Gửi thông điệp liên hệ

FOLLOW US ON

Consult on trust