Hỏi & Đáp

Tài liệu miễn phí

Tài liệu mớiTham khảo ý kiến

Những vấn đề khó khăn khi tiếp cận dịch vụ đào tạo & tư vấn trên internet
Theo bạn Kỹ năng mềm nào cần thiết cho công việc
Thống kê web

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay86
mod_vvisit_counterHôm qua89
mod_vvisit_counterTuần này175
mod_vvisit_counterTuần trước1346
mod_vvisit_counterTháng này5171
mod_vvisit_counterTháng trước5997
mod_vvisit_counterTất cả21305764

Hiện có: 16 khách online
ISO 14000

ISO 14001 là gì ?

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 8 - 08:41

Hầu hết những nhà quản lý, nhà lãnh đạo đều cho rằng “Quá nhiều việc trong vấn đề kinh doanh của tôi, vấn đề môi trường tôi chưa quan tâm”, ai cũng vậy thì không biết thế giới của chúng ta, ngôi nhà chung của chúng ta sẽ ra sao ? sẽ bụi, sẽ ồn, sẽ nóng, sẽ động đất, sẽ sóng thần, sẽ bão, sẽ lũ lụt, sẽ … sẽ còn nhiều vấn đề mà chúng ta đang và sẽ phải đối mặt với chúng.

Bài toán để ngăn chặn là gì ? thiết kế các thiết bị các công nghệ ngăn cản sự ô nhiễm môi trường, phải chồng cây xanh, phải không chặt phá rừng … đặt lên trên tất cả yếu tố này đó là “ý thức” của tất cả mọi người trong ngôi nhà chung “hướng về môi trường”, chỉ khi đó chúng ta mới tạm giải quyết triệt để vấn đề môi trường.

ISO 14000 một nghành khoa học về quản lý môi trường dành riêng cho các tổ chức, các doanh nghiệp với hai khía cạnh về môi trường, khía cạnh thứ nhất là làm giảm, ngăn ngừa, kiểm soát được các vấn đề ô nhiễm đối với môi trường, khía cạnh thứ hai kiểm soát được việc sử dụng tài nguyên – nếu nhìn trước mắt thì đây cũng là vấn đề quan tâm của các  Nhà quản lý – đó là sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sử dụng – “giảm được chi phí”. Tư vấn ISo 14001, tư vấn ISO 14000

 

Mục đích hệ thống quản lý môi trường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 7 - 22:40

Việc thực hiện một hệ thống quản lý môi trường được qui định trong tiêu chuẩn ISO 14001 là nhằm đưa đến cải tiến kết quả hoạt động môi trường. Bởi vậy tiêu chuẩn ISO 14001 dựa trên cơ sở là tổ chức sẽ định kỳ xem xét và đánh giá hệ thống quản lý môi trường của mình nhằm xác định các cơ hội cho việc cải tiến và thực hiện chúng. Mức độ, phạm vi và khung thời gian của quá trình cải tiến liên tục được tổ chức xác định dựa trên khả năng kinh tế và tài chính khác. Những cải tiến đối với hệ thống quản lý môi trường của tổ chức là nhằm dẫn đến các cải tiến hơn nữa cho kết quả hoạt động môi trường.

 

Lịch sử hình thành ISO 14000

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 25 Tháng 6 - 13:37

Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lí môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) công bố. Các tiêu chuẩn của bộ ISO 14000 đưa ra những yếu tố cơ bản của một hệ quản lí môi trường (EMS - Environmental Management System) hữu hiệu. Những yếu tố này bao gồm việc xây dựng một chính sách về môi trường, xác định các mục đích và mục tiêu, thực hiện một chương trình để đạt được những mục tiêu đó, giám sát và đánh giá tính hiệu quả của nó, điều chỉnh các vấn đề và kiểm tra hệ thống để cải thiện nó và cải thiện tác động chung đối với môi trường.

 
 

Mô hình hệ thống ISO 14001

Cấu trúc của hệ thống quản lý môi trường được xây dựng dựa trên mô hình P-D-C-A và bao gồm:

- Thiết lập chính sách môi trường

- Lập kế hoạch

- Thực hiện và điều hành

- Kiểm tra và hành động khắc phục

- Xem xét của lãnh đạo

 

Các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 01 Tháng 7 - 21:44

- Yêu cầu chung

- Chính sách môi trường

- Hoạch định

- Các khía cạnh về môi trường

- Các yêu cầu của luật pháp

- Mục tiêu và chỉ tiêu

- Chương trình quản lý Môi trường

- Áp dụng và điều hành

- Cấu trúc và trách nhiệm

 
 

Xác định khía cạnh môi trường

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 01 Tháng 7 - 21:43


Để xác định cụ thể khía cạnh môi trường cho mọi họat động trong Tổ chức – Doanh nghiệp, thông thường hệ số tác động môi trường được lượng hóa qua công thức (Chỉ số tác động môi trường = Mức độ nghiêm trọng x Khả năng xảy ra) và tùy từng yêu cầu, từng thời điểm mà Tổ chức – Doanh nghiệp sẽ chọn mức điểm của hệ số này để xác định đâu là khía cạnh gây tác động đáng kể đến môi trường.

 

Yêu cầu luật pháp áp dụng ISO 14001

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 01 Tháng 7 - 21:46

Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14000 , đặc trưng họat động của Tổ chức - Doanh nghiệp và yêu cầu luật định, các yêu cầu khác về môi trường của quốc gia sẽ tạo nên mô hình hệ thống qủan lý môi trường đặc trưng cho từng Tổ chức - Doanh nghiệp. Về yêu cầu liên quan đến luật định và các yêu cầu khác, tiêu chuẩn ISO 14000 hướng dẫn Tổ chức – Doanh nghiệp phải thiết lập, thực hiện và duy trì các thủ tục:

a) Xác định và tiếp cận với các yêu cầu của luật định và các yêu cầu khác có liên quan đến khía cạnh môi trường mà tổ chức phải tuân thủ, và

 
 

Tài liệu tham khảo áp dụng ISO 14001

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 01 Tháng 7 - 21:45

[1] ISO 9000:2005, Hệ thống quản lý chất lượng - cơ sở và từ vựng

[2] ISO 9001:2008, Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu

[3] ISO 14001:2004, TCVN ISO 14001:2010 Hệ thồng quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

[4] ISO 19011:2002, Hướng dẫn đánh giá

[5] Các văn bản luật pháp về môi trường tại Việt Nam

 

Những thay đổi chính của ISO 14001: 2004

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 6 - 16:31

Phiên bản ISO 14001: 2004 ra đời thay thế cho phiên bản ISO 14001:1996 với những thay đổi chính:

- Nhấn mạnh việc tuân thủ các yêu cầu luật pháp

- Bổ sung điều khoản Đánh giá sự phù hợp - sự tuân thủ

- Thuận tiện cho việc tích hợp với các hệ thống khác (ISO 9000, OHSAS 18000)

 
 

TCVN ISO 14001:2010

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 25 Tháng 3 - 22:18

Ngày 15/7/2009,Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã ban hành bổ sung văn bản Phụ lục mới có tên gọi TECHNICAL CORIGENDUM 1 cho tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004. Phụ lục này hướng dẫn so sánh các điều khoản tương đương giữa hai tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004. Do thay đổi và bổ sung của phụ lục này, tiêu chuẩn ISO 14001:2004 đã được điều chỉnh số hiệu thành ISO 14001:2004/Cor.1:2009 cùng với công văn số số 2943/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn TCVN/ISO 14001:2005 và thay thế bằng tiêu chuẩn TCVN/ISO 14001:2010 của Bộ KH&CN

 

ISO 14001:2015 cho áp dụng, đào tạo - tư vấn và chứng nhận

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 29 Tháng 3 - 13:40

Sự thay đổi của phiên bản ISO 14001:2015

Hơn 300.000 công ty trên toàn cầu đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 , hệ thống chứng nhận hàng đầu cho các hệ thống quản lý môi trường . Sự phổ biến của ISO 14001 là kết quả của những nỗ lực liên tục của Ủy ban sửa đổi và cập nhật các tiêu chuẩn, phù hợp với sự phát triển sinh thái , chính trị và xã hội hiện nay .

Với phiên bản mới nhất năm 2009, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã công bố phiên bản tiếp theo cho năm 2015 và gần đây đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào những thay đổi bằng cách xuất bản một cái gọi là " Ủy ban dự thảo" . Là đối tác của bạn để xác nhận hệ thống quản lý , chúng tôi đã phân tích những sửa đổi cần thiết và muốn cung cấp cho bạn một ấn tượng đầu tiên .

 
 

Đánh giá tác động môi trường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 7 - 22:36

"Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường".

Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở đây có loại mang tính kinh tế - xã hội của quốc gia, của một địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế văn hóa quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những chương trình quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn),

 

Môi trường

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 01 Tháng 7 - 21:50

"Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên." (Theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam).

Môi trường sống của con người theo chức năng được chia thành các loại:

· Môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học, sinh học, tồn tại ngoài ý muốn của con người, nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con người. Đó là ánh sáng mặt trời, núi sông, biển cả, không khí, động, thực vật, đất, nước...

 
 

Trang 1 / 2

Language


Tìm kiếm thông tin

Hỗ trợ online

Telephone number of EFC Việt Nam (028) 38 95 96 95
Telephone number of EFC Việt Nam 09 13 52 58 79

Tin tức khách hàng

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertise here !

Liên hệ chúng tôi

  • EFC: 03 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q. 1, T.p HCM., Việt Nam
  • Tel : (028) 38 95 96 95 (3 lines)
  • Fax : (028) 38 95 93 94
  • Hotline: 09 13 52 58 79
  • Email: info@efcvietnam.com
  • Gửi thông điệp liên hệ

FOLLOW US ON

Consult on trust